mandag 17. januar 2011

Hvitkinngås

Hvitkinngås2

Hvitkinngås (Branta leucopsis) er en gås i andefamilien som blir 60 – 70 cm lang og veier mellom 1,5 og 2, 5 kilo.  Den har et vingespenn som er ca. 120 – 140 cm.  Det er nesten ingen forskjeller på hannen og hunnen, men hannen er litt større.  Ungfuglene er lik de voksne, men mangler de hvite tverrstripene på ryggen, det grå på siden samt at den mangler de tydelige tverrstripene.

Denne fuglen er en av få som man kan finne ved Østensjøvannet i Oslo.

Hvitkinngås

Det er lett å forveksle hvitkinngåsen med kanadagåsen ved første øyekast, men kanadagåsen har ikke den hvite pannen som hvitkinngåsen har.  Hvitkinngåsen er forøvrig nesten bare halve størrelsen av en kanadagås.

Totalbestanden av hvitkinngås er på 250 000 – 300 000 og har vært i kraftig vekst den siste tiden.  Det finnes ikke så mange i Norge, men det er satt ut hvitkinngjess en rekke plasser i Sør-Norge.  I Sørøst-Norge er det satt ut ca 120 par som man hovedsakelig kan se i Bundefjorden (Indre Oslofjord).  Disse overvintrer i Nederland.

Hvitkinngåsen spiser kun vegetabilsk føde, men kan ty til muslinger, snegler og tang dersom det er dårlig med mat.

Hvitkinngjessene lever i flokker nesten hele året, bortsett fra i hekketiden.  Vårtrekket begynner i april og vintertrekket i september.  Den er monogam og danner par som varer livet ut.

Hvitkinngåsens sang kan du høre her (via fuglar.no)

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.

LinkWithin

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin